Inscripció

La inscripció té  un preu de 40€. No obstant, el estudiants i membres de l’Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA) i de la Asociación  Española de Antropología  y Odontología Forense (AEAOF) el preu d’inscripció és de 30€.

La inscripció dóna dret a:

  • Documentació
  • Certificat d’assistència, que serà electrònic
  • Pauses Cafè
  • La publicació electrònica del llibre de ponències.
  • Un crèdit de lliure elecció.

La inscripció es formalitzarà a partir de butlleta d’inscripció i de l'ingrés de la quota d’inscripció al nº de compte 

(Banc Santander)ES35.0049.1577.3721.1014.7877 

És imprescindible indicar  el concepte de pagament “Jornades JIOAF” i el nom i cognoms de la persona.

Per formalitzar la inscripció s'haurà d'adjuntar el rebut de pagament al formulari d'inscripció.

La data límit d’inscripció és el 31 de juliol 31 d'agost de 2015. 

 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Catalan